კულინარია

თევზის კატლეტები ხაჭოთი

№23

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 21.06

თევზის კატლეტი
დაკოპირებულია

გემრიელი თევზის კატლეტების რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 350 გრა­მი თე­ვ­ზ­ის ფი­ლე

🔸 200 გრა­მი ხა­ჭო

🔸 80 გრა­მი ხა­ხ­ვი

🔸 1 კბი­ლი ნი­ო­რი

🔸 1 კვე­რ­ც­ხი

🔸 4 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი მა­ნ­ა­ნ­ის ბუ­რ­ღ­უ­ლი

🔸 4 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი

🔸 5 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ფქვი­ლი, მა­რ­ი­ლი, შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ხა­ჭო, თე­ვ­ზ­ის ფი­ლე, ხა­ხ­ვი და ნი­ო­რი და­ა­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ეთ. აქ­ც­ი­ეთ ერ­თ­გ­ვ­ა­რ­ო­ვ­ან მა­ს­ად. და­უ­მ­ა­ტ­ე­ეთ კვე­რ­ც­ხი, მა­ნ­ა­ნ­ის ბუ­რ­ღ­უ­ლი, მა­რ­ი­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი სა­ა­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. გა­მ­ო­ი­ღ­ეთ და სვე­ლი ხე­ლ­ე­ბ­ით გა­ა­კ­ე­თ­ეთ მრგვა­ლი ბუ­რ­გ­ე­რ­ე­ბი. ამ­ო­გ­ა­ნ­გ­ლ­ეთ ფქვი­ლ­ში და შე­ბ­რ­ა­წ­ეთ ზე­თ­ი­ან ტა­ფ­ა­ზე ორ­ი­ვე მხრი­დ­ან. უგ­ე­მ­რ­ი­ე­ლ­ე­ს­ია ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლ­ის სა­ლ­ა­თ­ა­ს­თ­ან ერ­თ­ად.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №33

15-21 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მამუკა ონაშვილი

როგორ აიტანა საშინელი ტკივილი მამუკა ონაშვილმა მეგ...