ვილაპარაკოთ ქართულად

ნაცნობი სიტყვების უცნობი განმარტებები

№50

ავტორი: თამარ ზამთარაძე 18:00 22.12, 2023 წელი

სწორია, შეცდომაა
დაკოპირებულია

ათრთოლება – შეძრწუნება.

ააყენე – აღადგინე.

ავაზაკი – ა) მზირი, ბ) მეკობრე.

ბლიკვი – მუშტი, რომელშიც ცერი სხვა თითებს ქვეშაა მოქცეული.

ბროჭი – ონკანი.

გარდაქარვა – გუბის ამოსხმა.

დაუნდობელი – ცრუ და მოღალატე.

ეკლესია – შესაკრებელი.

ზურნა – „სხვათა ენაა, ქართულად სტვირი ჰქვიან“ (საბა).

თავნება – გამრავლება.

იეფი (იაფი) – ა) გამცემელი და პურადი; ბ) არაძვირი; გ) უშურველი.

კასრი – სახლი.

კონჩოლი – პურის წვნიანი შეჭამანდი.

ლია – საფლობი ტალახი.

მარტვილი – ა) წამებული, ბ) ყმაწვილი, ჭაბუკი.

მაშმელი – ფუტურო.

მაჭაკალი (მაჭანკალი) – სიძვის (ბოზის) შუამავალი.

მოახლე – ახლოს მყოფი.

მუტრუკი – ვირის კვიცი.

ნატიფი – ნაზუქი.

ნაქმარი – ქმნილი.

ნიშატი – ხასიათი.

ნიჩაბი – სახვრეტელი.

ნობათი – ა) საყვირ-დაფი; ბ) რიგი.

პითონი – მისნობის ადგილი.

რუკა – შეწყობილი; მობმული.

სათუთი – დაუტუქსავად გაზრდილი.

საპონი – შესაზავებელი, განსაწმენდელი.

სარკე – მიჭვრიტანა.

სარკინოზი – სარას ძაღლი.

საყდარი – ა) სკამი; ბ) ტახტი.

საძირკვი – ქვეშმდებარე.

საწმისი – მატყლი.

საწოლი – ა) „სახლი საძილო“; ბ) მესაწოლე; ბ) ცხედარი.

საჭარბე – სასწორის აბრა; აბრა.

ტაბაკი – ხონჩა.

ტანტალი – ცუდი სიარული.

ტანჯვა – უმოწყალო, დაუზოგავი ცემა.

ტბორე (ტბორი) – ა) „ავი გუბე“ (საბა); ბ) წყარო.

უდიერი – ძალის დატანება სიტყვით თუ საქმით. ამჟამად: უხეში, თავხედი, უზრდელი, მოურიდებელი.

უზმა (უზმო) – „არა ეჭამოს“ (საბა). აქედან მომდინარეობს სიტყვა საუზმე.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №8

19-25 თებერვალი

კვირის ყველაზე კითხვადი

კვირის ასტროლოგიური
პროგნოზი

კვირის დღეების ასტროპროგნოზი