კულინარია

ვერმიშელი ხორცითა და სოკოთი

№23

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 22.06

ვერმიშელი ხორცითა და
სოკოთი
დაკოპირებულია

ხორცისა და სოკოს გემრიელი კერძის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 150 გრა­მი წვრი­ლი ვე­რ­მ­ი­შ­ე­ლი

🔸 250 გრა­მი ძრო­ხ­ის ხო­რ­ც­ის ფა­რ­ში

🔸 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი

🔸 400 გრა­მი პო­მ­ი­დ­ო­რი სა­კ­უ­თ­არ წვე­ნ­ში

🔸 1 ცა­ლი ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა, 5 ცა­ლი ქა­მა სო­კო

🔸 მა­რ­ი­ლი, პილპილი, ცო­ტა ტკბი­ლი, წი­თ­ე­ლი წი­წ­ა­კა

🔸 ზე­თი, ჭი­ქა-ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი კუ­ბ­ი­კ­ის ბუ­ლ­ი­ო­ნი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ტა­ფ­ა­ზე და­ა­ს­ხ­ით ცო­ტა ზე­თი. მო­შ­უ­შ­ეთ ხა­ხ­ვი, ფა­რ­ში, წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი. აუ­რ­ი­ეთ რა­მ­დ­ე­ნ­ჯ­ე­რ­მე. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი სო­კო, მო­შ­უ­შ­ეთ ორი-სა­მი წუ­თ­ით. და­ა­ყ­ა­რ­ეთ ვე­რ­მ­ი­შ­ე­ლი და მო­ა­ს­ხ­ით პო­მ­ი­დ­ო­რი სა­კ­უ­თ­არ წვე­ნ­ში. და­ა­ს­ხ­ით ბუ­ლ­ი­ო­ნი. და­ა­ხ­უ­რ­ეთ ტა­ფ­ას თა­ვ­ს­ა­ხ­უ­რი და და­ე­ლ­ო­დ­ეთ, სა­ნ­ამ ვე­რ­მ­ი­შ­ე­ლი და­რ­ბ­ი­ლ­დ­ე­ბა. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­რ­ი­ლი, წი­წ­ა­კა, პი­ლ­პ­ი­ლი და აუ­რ­ი­ეთ. ტა­ფ­ას არ და­ა­ხ­უ­რ­ოთ თა­ვ­ს­ა­ხ­უ­რი და კი­დ­ევ 15 წუ­თი შუ­შ­ეთ. რა­მ­დ­ე­ნ­ჯ­ე­რ­მე აუ­რ­ი­ეთ და სი­თ­ხე ბო­ლ­ო­მ­დე რომ ჩა­შ­რ­ე­ბა, მზად არ­ის.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №33

15-21 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მამუკა ონაშვილი

როგორ აიტანა საშინელი ტკივილი მამუკა ონაშვილმა მეგ...