კულინარია

თევზის რულეტი ბრინჯით

№29

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 27.07

თევზის რულეტი
დაკოპირებულია

თევზის რულეტის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 4 ნა­ჭ­ე­რი ფე­ნ­ო­ვ­ა­ნი ცო­მი

🔸 100 გრა­მი ბრი­ნ­ჯი

🔸 200 გრა­მი კრე­ვ­ე­ტ­ე­ბი

🔸 2 ცა­ლი თე­ვ­ზ­ის ფი­ლე

🔸 7 ცა­ლი მწყრის კვე­რ­ც­ხი

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი ჩა­ის კო­ვ­ზი მა­რ­ი­ლი, შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი

🔸 1 კვე­რ­ც­ხი

🔸 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი კუ­ნ­ჯ­უ­თი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ბრი­ნ­ჯი მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ცო­ტა მა­რ­ი­ლი, პილპილი და მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი და შუ­ა­ზე გა­ჭ­რ­ი­ლი კრე­ვ­ე­ტ­ე­ბი. გა­ა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ეთ ცო­მ­ის 4-ივე ნა­ჭ­ე­რი. და­ა­ლ­ა­გ­ეთ ერ­თ­მ­ა­ნ­ე­თ­ზე. ცო­მ­ის შუა ნა­წ­ი­ლ­ში და­ა­ლ­ა­გ­ეთ თე­ვ­ზ­ის ფი­ლე. ზე­მ­ო­დ­ან მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ბრი­ნ­ჯი კრე­ვ­ე­ტ­ე­ბ­ით. შუ­ა­ში და­ა­ლ­ა­გ­ეთ მწყ­რ­ის მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი და გა­რ­ჩ­ე­უ­ლი კვე­რ­ც­ხ­ე­ბი. გა­დ­ა­ა­ხ­ვ­ი­ეთ ცო­მი რუ­ლ­ე­ტ­ად. ზე­მ­ო­დ­ან წა­უ­ს­ვ­ით გა­თ­ქ­ვ­ე­ფ­ი­ლი კვე­რ­ც­ხი, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ კუ­ნ­ჯ­უ­თი და გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 200 გრა­დ­უ­ს­ზე.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №32

8-14 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 8 - 14 აგვისტო