კულინარია

შოკოლადის ტორტი გამოცხობის გარეშე

№28

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 30.07

შოკოლადის ტორტი
დაკოპირებულია

გემრიელი ტკბილეულის რეცეპტი "თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 150 გრა­მი კა­რ­ა­ქი

🔸 500 გრა­მი მშრა­ლი ორ­ც­ხ­ო­ბ­ი­ლა

🔸 500 გრა­მი ხა­ჭო

🔸 1 ჭი­ქა შა­ქ­ა­რი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი კა­კ­აო

🔸 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ქი­შ­მ­ი­ში

🔸 1 ჭი­ქა რძე, 100 გრა­მი მუ­ქი შო­კ­ო­ლ­ა­დი

🔸 ერ­თი მუ­ჭა კე­ნ­კ­რა.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ხა­ჭო ას­რ­ი­ს­ეთ კა­რ­ა­ქ­თ­ან და შა­ქ­ა­რ­თ­ან ერ­თ­ად. გა­ყ­ა­ვ­ით ეს მა­სა ორ ტოლ ნა­წ­ი­ლ­ად. ერთ ნა­ხ­ე­ვ­ა­რს და­უ­მ­ა­ტ­ეთ 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი კა­კ­აო, მე­ო­რ­ეს – ქი­შ­მ­ი­ში. გა­შ­ა­ლ­ეთ ფო­ლ­გა. და­ა­ლ­ა­გ­ეთ მა­ს­ზე ორ­ც­ხ­ო­ბ­ი­ლ­ე­ბ­ის ფე­ნა. კა­რ­გ­ად და­ნ­ა­მ­ეთ რძით, წა­უ­ს­ვ­ით ქი­შ­მ­ი­შ­ი­ა­ნი ხა­ჭო და ზე­მ­ო­დ­ან და­ა­ლ­ა­გ­ეთ რძე­ში ამ­ო­ვ­ლ­ე­ბ­უ­ლი ორ­ც­ხ­ო­ბ­ი­ლ­ე­ბ­ის მე­ო­რე ფე­ნა. წა­უ­ს­ვ­ით ხა­ჭო კა­კ­ა­ოს ფხვნი­ლ­ით. ზე­მ­ო­დ­ან კი­დ­ევ და­ა­ლ­ა­გ­ეთ რძით და­ნ­ა­მ­უ­ლი ორ­ც­ხ­ო­ბ­ი­ლ­ე­ბი, მო­ა­ს­ხ­ით შო­კ­ო­ლ­ა­დ­ის მი­ნ­ა­ნ­ქ­ა­რი ან წა­უ­ს­ვ­ით ცხე­ლი წყლის აბ­ა­ზ­ა­ნ­ა­ზე გა­მ­დ­ნ­ა­რი შა­ვი შო­კ­ო­ლ­ა­დი და ბო­ლ­ოს მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ კე­ნ­კ­რა.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №32

8-14 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 8 - 14 აგვისტო