კულინარია

კარტოფილისა და სტაფილოს „გამომცხვარი“

№24

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 20.06

კარტოფილის და სტაფილოს
გამომცხვარი
დაკოპირებულია

კარტოფილის და სტაფილოს გემრიელი კერძის რეცეპტი "თბილისელებისგან"👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 1,5 კი­ლ­ო­გ­რ­ა­მი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი

🔸 200 გრა­მი სტა­ფ­ი­ლო

🔸 200 გრა­მი ხა­ჭო

🔸 200 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი 20-პრო­ც­ე­ნ­ტ­ი­ა­ნი ნა­ღ­ე­ბი

🔸 მა­რ­ი­ლი, 1 კო­ნა ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში, 1 კო­ნა მწვა­ნე ხა­­ხ­ვი, 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი მდო­გ­ვი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

სტა­ფ­ი­ლო და კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი და­ჭ­ე­რ­ით ძა­ლ­ი­ან თხელ ფი­რ­ფ­ი­ტ­ე­ბ­ად, თა­ს­ში ერ­თ­ად მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ და ხე­ლ­ით კა­რ­გ­ად ამ­ო­ურ­ი­ეთ.

ცხი­მ­ის მა­ღ­ა­ლი შე­მ­ც­ვ­ე­ლ­ო­ბ­ის ხა­ჭ­ოს შე­უ­რ­ი­ეთ ნა­ღ­ე­ბი, მდო­გ­ვი, მა­რ­ი­ლი და და­ა­ბ­ლ­ე­დ­ე­რ­ეთ. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნე ხა­ხ­ვი და მწვა­ნ­ი­ლი. აუ­რ­ი­ეთ კა­რ­გ­ად და მო­ა­ს­ხ­ით ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლს. აუ­რ­ი­ეთ. გა­დ­ა­ი­ტ­ა­ნ­ეთ მრგვალ გა­მ­ო­ს­ც­ხ­ობ ფო­რ­მ­ა­ში და გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 160 გრა­დ­უ­ს­ზე სა­ათ-ნა­ხ­ე­ვ­რ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში.


გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №33

15-21 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მამუკა ონაშვილი

როგორ აიტანა საშინელი ტკივილი მამუკა ონაშვილმა მეგ...