კულინარია

სამარხვო სოკოს წვნიანი პომიდვრით

№13

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 09.04

სამარხვო სოკოს სუპი
დაკოპირებულია

სამარხვო მენიუ „თბილისელებისგან“ 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 5 მო­ზ­რ­დ­ი­ლი ქა­მა სო­კო, 1 ჭი­ქა ვე­რ­მ­ი­შ­ე­­ლი, 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი, ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი სტა­ფ­ი­­ლო, 1 ცა­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი, მა­რ­ი­ლი, ცო­­ტა სუ­ნ­ე­ლი, ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი კო­ნა ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი: სო­კო გა­ა­რ­ჩ­ი­ეთ, გა­რ­ე­ც­ხ­ეთ, ცო­ტა ხა­ნი თბილ წყა­ლ­ში და­ა­ლ­ბ­ეთ და გა­დ­ა­წ­უ­რ­ეთ. შე­მ­დ­ეგ მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ 30 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი ხა­ხ­ვი და სტა­ფ­ი­ლო. გა­ა­გ­რ­ძ­ე­ლ­ეთ ხა­რ­შ­ვა. პო­მ­ი­დ­ო­რი და­ჭ­ე­რ­ით კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად და წვნი­ა­ნს ის­იც და­უ­მ­ა­ტ­ეთ. ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლი რომ მო­ი­ხ­ა­რ­შ­ე­ბა, ჩა­ყ­ა­რ­ეთ ვე­რ­მ­ი­შ­ე­ლი და კი­დ­ევ ხა­რ­შ­ეთ. უყ­ა­ვ­ით მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი, სუ­ნ­ე­ლი – თქვე­ნი სუ­რ­ვ­ი­ლ­ი­ს­ა­მ­ე­ბრ და მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მწვა­ნ­ი­ლი.

თუ სა­მ­ა­რ­ხ­ვო არ გი­ნ­დ­ათ, მი­ი­რ­თ­ვ­ით არ­ა­ჟ­ა­ნ­თ­ან ერ­თ­ად.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №18

3-9 მაისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის ჰოროსკოპი 3-9 მაისი