კულინარია

ქათმის სალათა სოკოთი და ბარდით

№36

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 16.09, 2022 წელი

ქათმის სალათა
დაკოპირებულია

გემრიელი ქათმის სალათის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 1 ქი­ლა და­კ­ო­ნ­ს­ე­რ­ვ­ე­ბ­უ­ლი სო­კო

🔸 2 ნა­ჭ­ე­რი ქა­თ­მ­ის მკე­რ­დ­ის ფი­ლე

🔸 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი

🔸 5 ცა­ლი მჟა­ვე კი­ტ­რი

🔸 1 ქი­ლა და­კ­ო­ნ­ს­ე­რ­ვ­ე­ბ­უ­ლი ბა­რ­და

🔸 2 ცა­ლი სტა­ფ­ი­ლო

🔸 1 შე­კ­ვ­რა მა­ი­ო­ნ­ე­ზი

🔸 ცო­ტა ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი

🔸 მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ქა­თ­მ­ის მკე­რ­დ­ის ფი­ლე ორ­ი­ვე მხა­რ­ეს მა­რ­ი­ლ­ი­თა და პი­ლ­პ­ი­ლ­ით შე­ა­ზ­ა­ვ­ეთ, და­ა­ლ­ა­გ­ეთ ზე­თ­ი­ან ცხელ ტა­ფ­ა­ზე და შე­წ­ვ­ით. რო­ცა შე­ი­ბ­რ­ა­წ­ე­ბა, და­ჭ­ე­რ­ით პა­ტ­ა­რა კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად ან და­ა­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ეთ. ბა­რ­და და სო­კო გა­დ­ა­წ­უ­რ­ეთ და გა­დ­ა­ა­ვ­ლ­ეთ ცი­ვი წყა­ლი. მჟა­ვე კი­ტ­რი და­ჭ­ე­რ­ით პა­ტ­ა­რა კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად. ცხელ ტა­ფ­ა­ზე მო­შ­უ­შ­ეთ გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი სტა­ფ­ი­ლო და რგო­ლ­ე­ბ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი ხა­ხ­ვი. გა­ა­გ­რ­ი­ლ­ეთ. ერ­თ­მ­ა­ნ­ე­თს შე­უ­რ­ი­ეთ ყვე­ლა ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტი, მო­ა­ს­ხ­ით მა­ი­ო­ნ­ე­ზი და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №6

6- 12 თებერვალი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 26 დეკემბერი – 1 იანვარი