რჩევები

ზღვის ფერები მობილურზე

№28

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 23.07

ზღვის ფერები მობილურზე
დაკოპირებულია

შე­ქ­მ­ე­ნ­ით გა­მ­ო­რ­ჩ­ე­უ­ლი აქ­ს­ე­ს­უ­ა­რი თქვე­ნი სა­ყ­ვ­ა­რ­ე­ლი მო­ბ­ი­ლ­უ­რ­ი­ს­თ­ვ­ის. უბ­რ­ა­ლ­ოდ, და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ეთ სუ­რ­ა­თ­ე­ბი. მო­ი­მ­ა­რ­ა­გ­ეთ სი­ლ­ი­კ­ო­ნ­ის წე­ბო, ლა­ჟ­ვ­ა­რ­დ­ო­ვ­ა­ნი შუ­შ­ის თვლე­ბი და მო­რ­თ­ეთ თქვე­ნი მო­ბ­ი­ლ­უ­რ­ის „ქე­ი­სი“.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №32

8-14 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 8 - 14 აგვისტო