რჩევები

ზაფხულის ფერები მაჯაზე

№30

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 07.08

ზაფხულის ფერები მაჯაზე
დაკოპირებულია

ზა­ფ­ხ­უ­ლს ფე­რ­ე­ბი უხ­დ­ე­ბა. და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ეთ სუ­რ­ა­თი-ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ია და ეს ფე­რ­ა­დი სა­მ­ა­ჯ­უ­რ­ე­ბი თქვე­ნი მთა­ვ­ა­რი სა­ზ­ა­ფ­ხ­უ­ლო ტრე­ნ­დი იქ­ნ­ე­ბა. სა­ხ­ლ­ში, ალ­ბ­ათ, მო­გ­ე­პ­ო­ვ­ე­ბ­ათ მო­ზ­რ­დ­ი­ლი, ფე­რ­ა­დი ღი­ლ­ე­ბი, და­ნ­ა­რ­ჩ­ე­ნი კი რა­მ­დ­ე­ნ­ი­მე წუ­თ­ის სა­ქ­მ­ეა.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

19-25 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 19 – 25 სექტემბერი