რჩევები

ვარდები დეკორში

№24

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 21.06

ვარდები დეკორში
დაკოპირებულია

დე­კ­ო­რ­ა­ტ­ი­უ­ლი აქ­ს­ე­ს­უ­ა­რ­ე­ბი ზო­გ­ჯ­ერ ძა­ლ­ი­ან სა­ჭ­ი­რ­ოა. და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ეთ ეს სუ­რ­ა­თ­ე­ბი – კა­რ­გი ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ი­აა ხე­ლ­მ­ა­რ­ჯ­ვე ად­ა­მ­ი­ა­ნ­ი­ს­თ­ვ­ის. ულ­ა­მ­ა­ზ­ე­სი ვა­რ­დ­ე­ბ­ის გა­ს­ა­კ­ე­თ­ე­ბ­ლ­ად სულ რა­ღ­აც ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი სა­ა­თი და­გ­ჭ­ი­რ­დ­ე­ბ­ათ. პა­ს­ტ­ე­ლ­უ­რი ფე­რ­ე­ბ­იც ძა­ლ­ი­ან მო­უ­ხ­დ­ე­ბა.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №32

8-14 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 8 - 14 აგვისტო