რჩევები

სიყვარულით – ჩემგან

№30

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 02.08, 2022 წელი

სიყვარულით - ჩემგან
დაკოპირებულია

სი­ყ­ვ­ა­რ­უ­ლ­ის გა­მ­ო­ხ­ა­ტ­ვ­ას გა­ნ­ს­ა­კ­უ­თ­რ­ე­ბ­უ­ლი არ­ა­ფ­ე­რი სჭი­რ­დ­ე­ბა. აი, ნა­ხ­ეთ ეს სუ­რ­ა­თ­ე­ბი და მა­კ­რ­ა­ტ­ლ­ის სწო­რი მო­ძ­რ­ა­ო­ბ­ით, რა­მ­დ­ე­ნ­ი­მე წუ­თ­ში სა­ყ­ვ­ა­რ­ე­ლი ად­ამ­ი­ა­ნ­ი­ს­თ­ვ­ის მშვე­ნ­ი­ე­რი სა­ჩ­უ­ქ­ა­რი მზად არ­ის.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №40

2-8 ოქტომბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

კვირის ასტროლოგიური
პროგნოზი

კვირის დღეების ასტროპროგნოზი