რჩევები

საშემოდგომო ტრენდი

№37

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 26.09

საშემოდგომო ტრენდი
დაკოპირებულია

ნა­ხ­ეთ ჩვე­ნი შე­მ­ო­თ­ა­ვ­ა­ზ­ე­ბა. მო­დ­ის შე­მ­ო­დ­გ­ო­მა და ეს თმის სა­მ­ა­გ­რ­ე­ბი ძა­ლ­ი­ან გა­მ­ო­გ­ა­დ­გ­ე­ბ­ათ. არ არ­ის რთუ­ლი. უბ­რ­ა­ლ­ოდ, მი­ჰ­ყ­ე­ვ­ით ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ი­ას და მო­ი­ნ­დ­ო­მ­ეთ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №42

18-24 ოქტომბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

კვირის ჰოროსკოპი

რომელ წლებში დაბადებული ადამიანები ითვლებიან იდეალ...