რჩევები

საკიდი სამკაულისთვის

№18

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 14.05

მაისური
დაკოპირებულია

ყვე­ლა ქალს აქვს ის­ე­თი სა­მ­კ­ა­უ­ლი, რო­მ­ე­ლ­ს­აც სა­თ­ა­ნ­ა­დო მო­ვ­ლა და შე­ნ­ა­ხ­ვა სჭი­რ­დ­ე­ბა. ნა­ხ­ეთ ჩვე­ნი შე­მ­ო­თ­ა­ვ­ა­ზ­ე­ბა და და­ს­უ­რ­ა­თ­ე­ბ­უ­ლი ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ია. შე­ქ­მ­ე­ნ­ით ეს კო­მ­ფ­ო­რ­ტ­უ­ლი ნი­ვ­თი სა­კ­უ­თ­ა­რი ხე­ლ­ით.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №21

23-29 მაისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 23 – 29 მაისი