რჩევები

სააღდგომო წიწილები

№16

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 01.05

სააღდგომო წიწილა
დაკოპირებულია

კა­რ­გ­ად და­ა­კ­ვ­ი­რ­დ­ით ამ სუ­რ­ა­თს. მო­გ­წ­ო­ნთ ეს სა­ყ­ვ­ა­რ­ე­ლი წი­წ­ი­ლა? მა­შ­ინ, ნუ და­ი­ზ­ა­რ­ე­ბთ. მო­ი­მ­ა­რ­ა­გ­ეთ სა­ჭ­ი­რო ნი­ვ­თ­ე­ბი და შე­უ­დ­ე­ქ­ით სა­ქ­მ­ეს. მა­რ­ტ­ი­ვ­ია და სა­ხ­ა­ლ­ი­სო. წი­წ­ი­ლა კი – ნა­მ­დ­ვ­ი­ლ­ად უს­ა­ყ­ვ­ა­რ­ლ­ე­სი.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №25

20-26 ივნისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ლუკა შუბითიძე

როდის იბრძოდა სიცოცხლისთვის ლუკა შუბითიძე დედასთან...