რჩევები

ფერები სამზარეულოში

№31

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 13.08, 2022 წელი

ფერები სამზარეულოში
დაკოპირებულია

სა­მ­ზ­ა­რ­ე­უ­ლ­ოს ფე­რ­ა­დ­ო­ვ­ნ­ე­ბა უხ­დ­ე­ბა. ძა­ლ­ი­ან ლა­მ­ა­ზ­ია ხის აქ­ს­ე­ს­უ­ა­რ­ე­ბი ფე­რ­ე­ბ­ში. აბა, ნა­ხ­ეთ, რას გთა­ვ­ა­ზ­ო­ბთ – მა­რ­ტ­ი­ვ­ად და სწრა­ფ­ად შე­ძ­ლ­ე­ბთ სა­მ­ზა­რ­ე­უ­ლ­ოს ხის ინ­ვ­ე­ნ­ტ­ა­რი გა­ა­ფ­ე­რ­ა­დ­ოთ. ჩვენ ლუ­რ­ჯი და ცი­ს­ფ­ე­რი ვა­მ­ჯ­ო­ბ­ი­ნ­ეთ. თქვენ შე­გ­ი­ძ­ლ­ი­ათ, სხვა ფე­რ­ზე გა­ა­კ­ე­თ­ოთ არ­ჩ­ე­ვ­ა­ნი.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №50

11–18 დეკემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

კვირის ასტროლოგიური
პროგნოზი

კვირის დღეების ასტროპროგნოზი