რჩევები

ფერები ჭიქაში

№46

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 27.11, 2021 წელი

ფერები ჭიქაში
დაკოპირებულია

გთა­ვ­ა­ზ­ო­ბთ კრე­ა­ტ­ი­ულ იდ­ე­ას. 

და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ეთ ეს სუ­რ­ა­თ­ე­ბი და თუ მო­გ­ე­წ­ო­ნ­ე­ბ­ათ, შე­უ­დ­ე­ქ­ით სა­ქ­მ­ეს. წყა­ლ­გ­ა­მ­ძ­ლე სა­ღ­ე­ბ­ა­ვი ჩვე­უ­ლ­ე­ბ­რ­ივ ჭი­ქ­ე­ბს სწრა­ფ­ად და ეფ­ე­ქ­ტ­უ­რ­ად შე­უ­ც­ვ­ლ­ის იე­რ­ს­ა­ხ­ეს და გა­გ­ა­ხ­ა­ლ­ი­ს­ე­ბთ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №4

24-30 იანვარი

კვირის ყველაზე კითხვადი

შეუცნობელი

რას გვიწინასწარმეტყველებს თანამედროვე მინიშნებებიდ...