რჩევები

ფერადი და მშვენიერი

№36

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 19.09

ფერადი და მშვენიერი
დაკოპირებულია

ნა­ხ­ეთ, რო­გ­ო­რი ლა­მ­ა­ზი აქ­ს­ე­ს­უ­ა­რ­ია. 

მას თქვე­ნი ხე­ლ­ით შე­ქ­მ­ნ­ით და სა­ყ­ვ­ა­რ­ე­ლი ად­ა­მ­ი­ა­ნ­ი­ს­თ­ვ­ის სა­ჩ­უ­ქ­რ­ა­დ­აც გა­მ­ო­გ­ა­დ­გ­ე­ბ­ათ. მთა­ვ­ა­რ­ია, არ და­ი­ზ­ა­რ­ოთ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №42

18-24 ოქტომბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

კვირის ჰოროსკოპი

რომელ წლებში დაბადებული ადამიანები ითვლებიან იდეალ...