რჩევები

ფეხსაცმელი და ფანტაზია

№37

ავტორი: „თბილისელები“ 11:00 21.09

ფეხსაცმელი და ფანტაზია
დაკოპირებულია

რო­გ­ორ მი­ვ­ა­ნ­ი­ჭ­ოთ ფე­­ხ­ს­ა­ც­მ­ე­ლს ახ­ა­ლი სი­ც­ო­ც­ხ­ლე? – ძა­ლ­ი­ან მა­რ­ტ­ი­ვ­ად.👇

ჯერ ნა­ხ­ეთ სუ­რ­ა­თ­ე­ბი. შე­მ­დ­ეგ კი მო­ი­ძ­ი­ეთ სა­ხ­ლ­ში სა­ყ­ვ­ა­რ­ე­ლი კე­დი, რო­მ­ე­ლ­საც მზემ და დრომ ფე­რი შე­უ­ც­ვ­ა­ლა. წა­უ­ს­ვ­ით წე­ბო და სვე­ლ­ს­ვე და­ა­ფ­რ­ქ­ვ­ი­ეთ ფე­რი. გა­შ­რ­ე­ბა და თქვენ ახ­ა­ლი, მო­დ­უ­რი ფე­ხ­ს­ა­ც­მ­ე­ლი გქნე­ბ­ათ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №42

18-24 ოქტომბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

კვირის ჰოროსკოპი

რომელ წლებში დაბადებული ადამიანები ითვლებიან იდეალ...