რჩევები

ფეხსაცმელების „ახალი სიცოცხლე“

№32

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 16.08

ფეხსაცმელების ახალი
სიცოცხლე
დაკოპირებულია

აბა, და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ეთ ეს სუ­რ­ა­თ­ე­ბი! შე­გ­ი­ძ­ლ­ი­ათ, ფე­ხ­ს­ა­ც­მ­ე­ლ­ე­ბს იე­რ­ს­ა­ხე შე­უ­ც­ვ­ა­ლ­ოთ და თა­ვი ახ­ა­ლი ლუ­ქ­ით მო­ი­წ­ო­ნ­ოთ. სულ ად­ვ­ი­ლ­ია. მხო­ლ­ოდ მო­ნ­დ­ო­მ­ე­ბ­აა სა­ჭ­ი­რო.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

19-25 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 19 – 25 სექტემბერი