რჩევები

მოდა და იდეა

№35

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 12.09

მოდა და იდეა
დაკოპირებულია

ნა­ხ­ეთ ჩვე­ნი შე­მ­ო­თ­ა­ვ­ა­ზ­ე­ბა. 👇

სე­ზ­ო­ნი ახ­ლ­ო­ვ­დ­ე­ბა და ას­ე­თი სტი­ლ­ის ფე­ხ­ს­ა­ც­მ­­ლ­ით თავს ნა­მ­დ­ვ­ი­ლ­ად მო­ი­წ­ო­ნ­ე­ბთ. თუ თქვე­ნი შა­რ­შ­ა­ნ­დ­ე­ლი ფე­ხ­ს­ა­ც­მ­ე­ლი ცო­ტა მო­ძ­ვ­ე­ლ­ე­ბ­უ­ლ­ად გე­ჩ­ვ­ე­ნ­ე­ბ­ათ, გა­ნ­ა­ა­ხ­ლ­ეთ და ტრე­ნ­დ­უ­ლი გა­ხ­ა­დ­ეთ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

20-26 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ვახტანგ ტატიშვილი

ვახტანგ ტატიშვილი: ჩემი თაობა უფრო ტრადიციების მიმ...