რჩევები

მხიარული ქოთანი

№36

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 14.09

მხიარული ქოთანი
დაკოპირებულია

მხი­ა­რ­უ­ლი ქო­თ­ა­ნი თქვენც გა­გ­ა­ხ­ა­ლ­ი­ს­ე­ბთ, თუ არ და­ი­ზ­ა­რ­ე­ბთ და და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ე­ბთ ამ ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ი­ას. 

ად­ვ­ი­ლ­ზე ად­ვ­ი­ლ­ია, უბ­რ­ა­ლ­ოდ, მო­ი­ნ­დ­ო­მ­ეთ და მი­ჰ­ყ­ე­ვ­ით მას.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №42

18-24 ოქტომბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

კვირის ჰოროსკოპი

რომელ წლებში დაბადებული ადამიანები ითვლებიან იდეალ...