რჩევები

მელაკუდები თმაში

№46

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 23.11, 2021 წელი

მელაკუდები თმაში
დაკოპირებულია

მე­ლ­ა­კ­უ­დ­ე­ბი თმა­ში – ეს ის აქ­ს­ე­ს­უ­ა­რ­ია, რო­მ­ე­ლ­ს­აც სწრა­ფ­ად გა­ა­კ­ე­თ­ე­ბთ სა­კ­უ­თ­ა­რი ხე­ლ­ით.

და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ეთ სუ­რ­ა­თ­ე­ბ­ით აღ­წ­ე­რ­ი­ლი ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ია. მა­რ­ტ­ი­ვ­ია და სა­ყ­ვ­ა­რ­ე­ლი. ბა­ვ­შ­ვ­იც აღ­ფ­რ­თ­ო­ვ­ა­ნ­დ­ე­ბა.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №3

17-23 იანვარი

კვირის ყველაზე კითხვადი

შეუცნობელი

რა მინიშნებები გვიწინასწარმეტყველებს ბედნიერ მომავ...