რჩევები

მდიდრულიც და ეფექტურიც

№29

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 24.07

მდიდრული და ეფექტური
დაკოპირებულია

ეს შე­ს­ა­ნ­ი­შ­ნ­ა­ვი ბეჭედი, მა­რ­თ­ლ­აც რომ, გა­მ­ო­რ­ჩ­ე­უ­ლ­ია და აუ­ც­ი­ლ­ე­ბ­ლ­ად მო­გ­ე­წ­ო­ნ­ე­ბ­ათ. არ და­ი­ზ­ა­რ­ოთ. ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ია მა­რ­ტ­ი­ვ­ია. გა­ი­ს­ა­რ­ჯ­ეთ და ის თქვენს ხელსაც და­ა­მ­შ­ვ­ე­ნ­ე­ბს. ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ია სა­ჩ­უ­ქ­რ­ად.


სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №32

8-14 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 8 - 14 აგვისტო