რჩევები

ყვავილები თმაში

№2

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 23.01

ყვავილები თმაში
დაკოპირებულია

ნა­ხ­ეთ ეს ლა­მ­ა­ზი თმის სა­მ­ა­გ­რი. ყვა­ვ­ი­ლ­ე­ბი შე­გ­ი­ძ­ლ­ი­ათ, სა­კ­უ­თ­ა­რი ხე­ლ­ით გა­მ­ო­ჭ­რ­ათ ფე­რ­ა­დი, ნა­ზი ქსო­ვ­ი­ლ­ი­ს­გ­ან. შე­მ­დ­ეგ მი­ჰ­ყ­ე­ვ­ით ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ი­ას. მა­რ­ტ­ი­ვ­ად შე­ს­ა­ს­რ­უ­ლ­ე­ბ­ე­ლ­ია.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №25

20-26 ივნისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ლუკა შუბითიძე

როდის იბრძოდა სიცოცხლისთვის ლუკა შუბითიძე დედასთან...