რჩევები

კოლოფი საჩუქრისთვის

№37

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 20.09, 2022 წელი

კოლოფი საჩუქრისთვის
დაკოპირებულია

სა­ს­წ­რ­ა­ფ­ოდ და­გ­ჭ­ი­რ­დ­ათ კო­ლ­ო­ფი სა­ჩ­უ­ქ­რ­ი­ს­თ­ვ­ის? სა­ნ­ამ სა­ყ­ი­დ­ლ­ად გა­ი­ქ­ც­ე­ო­დ­ეთ, ნა­ხ­ეთ ჩვე­ნი შე­მ­ო­თ­ა­ვ­ა­ზ­ე­ბა. სა­კ­მ­ა­ოდ მა­რ­ტ­ი­ვ­ად და­ა­მ­ზ­ა­დ­ე­ბთ ულ­ა­მ­ა­ზ­ეს სა­ს­ა­ჩ­უ­ქ­რე კო­ლ­ო­ფს. უბ­რ­ა­ლ­ოდ, ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ი­ას უნ­და მი­ჰ­ყ­ვ­ეთ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №5

3- იანვარი - 5 თებერვალი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 26 დეკემბერი – 1 იანვარი