რჩევები

ხელმარჯვე დიასახლისებისთვის

№28

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 01.08

ხელმარჯვე
დიასახლისებისთვის
დაკოპირებულია

თუ ნე­მ­ს­თ­ან მე­გ­ო­ბ­რ­ო­ბთ და ხე­ლ­ს­ა­ქ­მე გე­მ­ა­რ­ჯ­ვ­ე­ბ­ათ, მა­შ­ინ ეს რჩე­ვა თქვე­ნ­თ­ვ­ი­ს­აა.

და­ა­ბ­ი­ნ­ა­ვ­ეთ ძა­ფ­ე­ბი და ნე­მ­ს­ე­ბი უს­ა­ფ­რ­თ­ხ­ოდ. თან ლა­მ­ა­ზ­იც რომ იყ­ოს და სა­ქ­მე გე­ხ­ა­ლ­ი­ს­ე­ბ­ო­დ­ეთ. და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ეთ ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ია და ნა­მ­დ­ვ­ი­ლ­ად ად­ვ­ი­ლ­ად გა­ა­რ­თ­მ­ე­ვთ თავს.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №37

13 -19 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ნუგზარ კვაშალი

რატომ ვერ გაიხსნა 49 წლის განმავლობაში ნუგზარ კვაშ...