რჩევები

იყო ქილა, გადაიქცა...

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 24.07

იყო ქილა, გადაიქცა
დაკოპირებულია

დი­ახ, გა­დ­ა­ი­ქ­ც­ე­ვა პრა­ქ­ტ­ი­კ­ულ და ლა­მ­აზ ნი­ვ­თ­ად.

თუ და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ე­ბთ ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ი­ას და მო­ი­ნ­დ­ო­მ­ე­ბთ, თქვენს სა­მ­ზ­ა­რ­ე­უ­ლ­ო­შ­იც იყ­ოს ეს ორ­ი­გ­ი­ნ­ა­ლ­უ­რი, სა­ჭ­ი­რო და პრა­ქ­ტ­ი­კ­უ­ლი ნი­ვ­თი.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №37

13 -19 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ნუგზარ კვაშალი

რატომ ვერ გაიხსნა 49 წლის განმავლობაში ნუგზარ კვაშ...