რჩევები

ჰი­ტი ინ­ტ­ე­რ­ი­ე­რ­ში

№7

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 28.02

ჰიტი ინტერიერში
დაკოპირებულია

­აუ­ც­ი­ლ­ე­ბ­ლ­ად ნა­ხ­ეთ ეს არ­აჩ­ვ­ე­უ­ლ­ე­ბ­რ­ი­ვი ნი­ვ­თი – მო­დ­უ­რ­ია და პრაქ­ტ­ი­კ­უ­ლი. მა­ს­ზე არ­ა­ვ­ინ იტ­ყ­ო­და უა­რს. და­ა­კ­ვ­ი­რ­დ­ით სუ­რ­ა­თ­ე­ბს და ნა­ხ­ა­ვთ, რომ მი­სი სა­კ­უ­თ­ა­რი ხე­ლ­ით შე­ქ­მ­ნა ძა­ლ­ი­ან ად­ვ­ი­ლ­ია. ჩვე­უ­ლ­ე­ბ­რ­ივ, უხ­ეშ თო­კ­ს­აც ად­ვ­ი­ლ­ად იშ­ო­ვ­ით და წე­ბ­ო­ს­აც. არ და­ი­ზ­ა­რ­ოთ და აუ­ც­ი­ლ­ე­ბ­ლ­ად გა­მ­ო­გ­ი­ვ­ათ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №15

12-18 აპრილი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ზოდიაქოს ნიშნები

კვირის დღეების ასტროპროგნოზი