რჩევები

გული მაისურზე

№30

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 06.08

გული მაისურზე
დაკოპირებულია

ჩვე­უ­ლ­ე­ბ­რ­ი­ვი მა­ი­ს­უ­რი აუ­ც­ი­ლ­ე­ბ­ლ­ად ტრე­ნ­დ­უ­ლი გა­ხ­დ­ე­ბა, თუ­კი მას ჩვე­ნი ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ი­ის მი­ხ­ე­დ­ვ­ით თვლე­ბ­ით მო­რ­თ­ა­ვთ და გა­ა­ლ­ა­მ­ა­ზ­ე­ბთ. ნა­ხ­ეთ მი­თ­ი­თ­ე­ბ­ე­ბი და შე­უ­დ­ე­ქ­ით სა­ქ­მ­ეს.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №32

8-14 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 8 - 14 აგვისტო