რჩევები

ეს ციგურებია

№51

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 01.01

ეს ციგურებია
დაკოპირებულია

დი­ახ, მშვე­ნ­ი­ე­რი ცი­გ­უ­რ­ე­ბი, თქვე­ნი ნა­ძ­ვ­ის ხის და­ს­ა­მ­შ­ვ­ე­ნ­ე­ბ­ლ­ად. და­ა­კ­ვ­ი­რ­დ­ით სუ­რ­ა­თ­ე­ბს. ის­ე­თი სა­ყ­ვ­ა­რ­ე­ლი სა­მ­შ­ვ­ე­ნ­ი­ს­ია, გუ­ლი ვერ მო­გ­ი­თ­მ­ე­ნთ და აუ­ც­ი­ლ­ე­ბ­ლ­ად მო­ი­ნ­დ­ო­მ­ე­ბთ, ის­ი­ნი სა­კ­უ­თ­ა­რი ხე­ლ­ით გა­ა­კ­ე­თ­ოთ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №4

24-30 იანვარი

კვირის ყველაზე კითხვადი

შეუცნობელი

რას გვიწინასწარმეტყველებს თანამედროვე მინიშნებებიდ...