რჩევები

ერთი პერანგი – ბევრი ლუქი

№14

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 13.04

ერთო პერანგი-ბევრი ლუქი
დაკოპირებულია

მხო­ლ­ოდ და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ეთ სუ­რ­ა­თ­ე­ბი.

მო­გ­ე­წ­ო­ნ­ე­ბ­ათ ჩვე­ნი შე­მ­ო­თ­ა­ვ­ა­ზ­ე­ბა. ერ­თი პე­რ­ა­ნ­გ­ით რა­მ­დ­ე­ნ­ი­მე ლუ­ქი შე­გ­ი­ძ­ლ­ი­ათ შე­ქ­მ­ნ­ათ და მო­ი­რ­გ­ოთ. ყვე­ლა ვა­რ­ი­ა­ნ­ტი მო­დ­უ­რ­ია და ტრე­ნ­დ­უ­ლი.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №18

3-9 მაისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის ჰოროსკოპი 3-9 მაისი