რჩევები

დღესასწაული და აქსესუარები

№31

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 09.08

დღესასწაული და
აქსესუარები
დაკოპირებულია

თუ სა­ხ­ლ­ში დღე­ს­ა­ს­წ­ა­უ­ლ­ის მო­წ­ყ­ო­ბა გსურთ, მა­შ­ინ ეს იდ­ეა თქვე­ნ­თ­ვ­ი­ს­აა. და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ეთ სუ­რ­ა­თ­ე­ბი. გა­ე­რ­თ­ეთ და შე­ქ­მ­ე­ნ­ით სა­ა­დ­ღ­ე­ს­ა­ს­წ­ა­უ­ლო გა­ნ­წ­ყ­ო­ბა. ნა­ხ­ეთ, რო­გ­ო­რი მა­რ­ტ­ი­ვ­ია. სა­ჩ­უ­ქ­რ­ა­დ­აც შე­ს­ა­ნ­ი­შ­ნ­ა­ვ­ია.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

19-25 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 19 – 25 სექტემბერი