რჩევები

დეკორი თქვენი ინტერიერისთვის

№37

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 25.09

დეკორი ინტერიერისთვის
დაკოპირებულია

მო­გ­წ­ო­ნთ ეს დე­კ­ო­რი? ის თქვენს ინ­ტ­ე­რ­ი­ე­რ­ს­აც გა­ა­ლ­ა­მ­ა­ზ­ე­ბს. და­ა­კ­ვ­ი­რ­დ­ით სუ­რ­ა­თ­ე­ბს. და­გ­ჭ­ი­რ­დ­ე­ბ­ათ ჩვე­უ­ლ­ე­ბ­რ­ი­ვი, მსხვი­ლი თო­კი. და­ნ­ა­რ­ჩ­ე­ნს კი ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ია გი­კ­ა­რ­ნ­ა­ხ­ე­ბთ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №42

18-24 ოქტომბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

კვირის ჰოროსკოპი

რომელ წლებში დაბადებული ადამიანები ითვლებიან იდეალ...