რჩევები

დაბრუნება ბავშვობაში

№2

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 22.01

დაბრუნება ბავშვობაში
დაკოპირებულია

ეს ულ­ა­მ­ა­ზ­ე­სი, ორ­ი­გ­ი­ნ­ა­ლ­უ­რი და სა­ყ­ვ­ა­რ­ე­ლი თო­ჯ­ი­ნა შე­გ­ი­ძ­ლ­ი­ათ, სა­კ­უ­თ­ა­რი ხე­ლ­ით გა­ა­კ­ე­თ­ოთ. ჯერ და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ეთ სუ­რ­ა­თ­ე­ბი. მო­ი­მ­ა­რ­ა­გ­ეთ სა­ჭ­ი­რო მა­ს­ა­ლა და მი­ჰ­ყ­ე­ვ­ით ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ი­ას. ბრე­ლ­ო­კ­ა­დ­აც გა­მ­ო­გ­ა­დ­გ­ე­ბ­ათ და სა­ჩ­უ­ქ­რ­ა­დ­აც. უს­ა­ყ­ვ­ა­რ­ლ­ე­ს­ია.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №25

20-26 ივნისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ლუკა შუბითიძე

როდის იბრძოდა სიცოცხლისთვის ლუკა შუბითიძე დედასთან...