რჩევები

ჩარჩო საუკეთესო მოგონებებისთვის

№13

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 10.04

ჩარჩო მოგონებებისთვის
დაკოპირებულია

ხელნაკეთი ნივთები „თბილისელებისგან“ 👇

 

ეს ფე­რ­ა­დი და ლა­მ­ა­ზი ჩა­რ­ჩო თქვე­ნი სა­ყ­ვ­ა­რ­ე­ლი სუ­რ­ა­თ­ი­ს­თ­ვ­ის მა­რ­ტ­ი­ვ­ად და სწრა­ფ­ად შე­გ­ი­ძ­ლ­ი­ათ, და­ა­მ­ზ­ა­დ­ოთ. და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ეთ სუ­რ­ა­თი-ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ია. ნუ და­ი­ზ­ა­რ­ე­ბთ და აუ­ც­ი­ლ­ე­ბ­ლ­ად გა­მ­ო­გ­ი­ვ­ათ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №18

3-9 მაისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის ჰოროსკოპი 3-9 მაისი