რჩევები

ჩანთა – გაზაფხული

№16

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 30.04

ჩანთა - გაზაფხული
დაკოპირებულია

მო­გ­წ­ო­ნთ ხე­ლ­ნ­ა­კ­ე­თი და გა­ნ­ს­ხ­ვ­ა­ვ­ე­ბ­უ­ლი ნი­ვ­თ­ე­ბი? და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ეთ სუ­რ­ა­თ­ე­ბ­ით აღ­წ­ე­რ­ი­ლი ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ია. ნა­ხ­ეთ, რო­გ­ო­რი მა­რ­ტ­ი­ვ­ია, მშვე­ნ­ი­ე­რი, გა­ზ­აფ­ხ­უ­ლ­ი­ვ­ით ჩა­ნ­თა სა­კ­უ­თ­ა­რი ხე­ლ­ით შე­ქ­მ­ნ­ათ. მა­ს­ა­ლ­ად მა­უ­დი და თე­ქა გა­მ­ო­გ­ა­დ­გ­ე­ბ­ათ. გა­ა­ფ­ო­რ­მ­ეთ თქვე­ნი გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით ან ისე, რო­გ­ო­რც სუ­რ­ა­თ­ზ­ეა.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №25

20-26 ივნისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ლუკა შუბითიძე

როდის იბრძოდა სიცოცხლისთვის ლუკა შუბითიძე დედასთან...