რჩევები

ამორჩეული თქვენი თმისთვის

№36

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 18.09, 2022 წელი

ამორჩეული თქვენი
თმისთვის
დაკოპირებულია

არ გა­მ­ო­ტ­ო­ვ­ოთ ეს შე­მ­ო­თ­ა­ვ­ა­ზ­ე­ბა. ულ­ა­მ­ა­ზ­ე­სი თმის სა­მ­შ­ვ­ე­ნ­ი­სი ჯი­ნ­ს­ი­სა და ტყა­ვ­ის ნა­კ­უ­წ­ე­ბ­ი­ს­გ­ან. აუ­ც­ი­ლ­ე­ბ­ლ­ად გა­მ­ო­გ­ი­ვ­ათ. ამ­ა­ში კი მა­რ­ტ­ი­ვ­ად გა­ს­ა­გ­ე­ბი ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ია და­გ­ე­ხ­მ­ა­რ­ე­ბ­ათ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №9

26 თებერვალი - 3 მარტი

კვირის ყველაზე კითხვადი

კვირის ასტროლოგიური
პროგნოზი

კვირის დღეების ასტროპროგნოზი