კულინარია

წვნიანი ლობიოთი და მაკარონით (სამარხვო)

№50

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 22.12, 2021 წელი

სმარხვო წვნიანი
დაკოპირებულია

გემრიელი სამარხვო წვნიანის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 2-3 ძი­რი მწვა­ნე ხა­ხ­ვი

🔸 1 ცა­ლი სტა­ფ­ი­ლო

🔸 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი

🔸 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი სო­ი­ის სო­უ­სი

🔸 500-750 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი ბუ­ლ­ი­ო­ნი

🔸 2 ცა­ლი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი

🔸 1 ცა­ლი წი­თ­ე­ლი, ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა

🔸 1 ქი­ლა და­კ­ო­ნ­ს­ე­რ­ვ­ე­ბ­უ­ლი ლო­ბ­იო

🔸 ცო­ტა ცხა­რე წი­წ­ა­კა

🔸 ცოტა ტომატ-პასტა

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი ქო­ნ­დ­ა­რი, 1 ჭი­ქა მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი მა­კ­ა­რ­ო­ნი, მარილი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ხა­ხ­ვი და­ჭ­ე­რ­ით ძა­ლ­ი­ან წვრი­ლ­ად, სტა­ფ­ი­ლო კი – ფი­გ­უ­რ­უ­ლი და­ნ­ით მრგვალ ფი­რ­ფ­ი­ტ­ე­ბ­ად და მო­შ­უ­შ­ეთ ერ­თ­ად ტა­ფ­ა­ზე, ცხელ ზე­თ­ში. 5 წუ­თი სა­კ­მ­ა­რ­ი­ს­ია. გა­დ­ა­ი­ტ­ა­ნ­ეთ ქვა­ბ­ში. კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი გა­თ­ა­ლ­ეთ, და­ჭ­ე­რ­ით მი­მ­ც­რო კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად, ჩა­ყ­ა­რ­ეთ ქვა­ბ­ში ხა­ხ­ვ­თ­ან და სტა­ფ­ი­ლ­ო­ს­თ­ან და აუ­რ­ი­ეთ. და­ა­ს­ხ­ით ბუ­ლ­ი­ო­ნი. ხა­რ­შ­ეთ და­ბ­ალ ცე­ც­ხ­ლ­ზე 7-10 წუ­თი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა, ლო­ბ­იო, ტო­მ­ატ-პა­ს­ტა, ცო­ტა ცხა­რე წი­წ­ა­კა, ქო­ნ­დ­ა­რი, პი­კ­ა­ნ­ტ­უ­რი გე­მ­ო­ს­თ­ვ­ის – სო­ი­ის სო­უ­სი და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. კი­დ­ევ 5 წუ­თი იდ­გ­ეს ცე­ც­ხ­ლ­ზე. კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი რომ სრუ­ლ­ად მო­ი­ხ­ა­რ­შ­ე­ბა, ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ წი­ნ­ა­ს­წ­არ მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი მა­კ­ა­რ­ო­ნი, შეაგემეთ მარილით და მზად არ­ის.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №4

24-30 იანვარი

კვირის ყველაზე კითხვადი

შეუცნობელი

რას გვიწინასწარმეტყველებს თანამედროვე მინიშნებებიდ...