კულინარია

ცომში გამომცხვარი ფარში და სოკო

№50

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 24.12, 2021 წელი

ცომში გამომცხვარი ფარში
დაკოპირებულია

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 

🔸 700 გრა­მი შე­რ­ე­უ­ლი ფა­რ­ში

🔸 300 გრა­მი სო­კო

🔸 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი, 4 კბი­ლი ნი­ო­რი

🔸 800 გრა­მი მზა ფე­ნ­ო­ვ­ა­ნი ცო­მი, კვე­რ­ც­ხი – ზე­მ­ო­დ­ან გა­დ­ა­ს­ა­ს­მ­ე­ლ­ად

🔸 თითო კო­ნა კა­მა და ქი­ნ­ძი

🔸 მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით, ზეთი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი ხა­ხ­ვი და ნი­ო­რი მო­შ­უ­შ­ეთ ზე­თ­ში, და­ა­მ­ა­ტ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი სო­კო და ეს ყვე­ლ­ა­ფ­ე­რი შე­უ­რ­ი­ეთ ფარშს, და­ა­მ­ა­ტ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნ­ი­ლი, მა­რ­ი­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი, კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ და 15 წუ­თი და­ა­ყ­ო­ვ­ნ­ეთ. ფე­ნ­ო­ვ­ა­ნი ცო­მი გა­ა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ეთ, გა­დ­ა­ა­ნ­ა­წ­ი­ლ­ეთ ზე­მ­ო­დ­ან მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­უ­ლი მა­სა და გა­დ­ა­ა­ხ­ვ­ი­ეთ. ცომს ნა­პ­ი­რ­ე­ბი კა­რ­გ­ად შე­უ­კ­ა­რ­ით და რა­მ­დ­ე­ნ­ი­მე ად­გ­ი­ლ­ას ჩა­ჩ­ხ­ვ­ლ­ი­ტ­ეთ. ზე­მ­ო­დ­ან კი გა­თ­ქ­ვ­ე­ფ­ი­ლი კვე­რ­ც­ხი გა­დ­ა­უ­ს­ვ­ით. გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 180 გრა­დ­უ­ს­ა­მ­დე გა­ც­ხ­ე­ლ­ე­ბ­ულ აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლ­ში, სა­ნ­ამ ოქ­რ­ო­ს­ფ­ე­რს არ მი­ი­ღ­ე­ბს (და­ა­ხ­ლ­ო­ე­ბ­ით, 30 წუ­თი).

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №4

24-30 იანვარი

კვირის ყველაზე კითხვადი

შეუცნობელი

რას გვიწინასწარმეტყველებს თანამედროვე მინიშნებებიდ...