კულინარია

ცომის ხვეულა ყველით

№40

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 19.10

ცომის ხვეულა ყველით
დაკოპირებულია

„თბილისელები“ გასწავლით, როგორ მოვამზადოთ უგემრიელესი ცომის ხვეულა ყველით.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:


ცო­მი:

🔸 220 მი­ლ­ი­ლი­ტ­რი მა­წ­ო­ნი ან კე­ფ­ი­რი

🔸 2 კვე­რ­ც­ხი, 70 გრა­მი კა­რ­ა­ქი

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი ჩა­ის კო­ვ­ზი სო­და

🔸 ძა­ლ­ი­ან ცო­ტა მა­რ­ი­ლი

🔸 550 გრა­მი ფქვი­ლი.

ში­გ­თ­ა­ვ­სი:

🔸 300 გრა­მი ხო­რ­ც­ის ფა­რ­ში

🔸 120 გრა­მი ფხვი­ე­რი ყვე­ლი.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

თა­ს­ში ჩა­ა­ს­ხ­ით კე­ფ­ი­რი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ სო­და, კვე­რ­ც­ხი, გა­მ­დ­ნ­ა­რი კა­რ­ა­ქი, მარილი და ჩა­ყ­ა­რ­ეთ ფქვი­ლი. მო­ზ­ი­ლ­ეთ რბი­ლი ცო­მი და გა­ყ­ა­ვ­ით რა­მ­დ­ე­ნ­ი­მე ნა­წ­ი­ლ­ად. თი­თ­ო­ე­უ­ლ­ი­ს­გ­ან გა­ა­კ­ე­თ­ეთ ძე­ხ­ვ­ის ფო­რ­მ­ის გო­რ­გ­ა­ლი და გა­ა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ეთ. მოა­ყ­ა­რ­ეთ მო­შ­უ­შ­უ­ლი ფა­რ­ში და და­ფ­ხ­ვ­ნ­ი­ლი ყვე­ლი. შე­მ­დ­ეგ კი გა­დ­ა­ა­ხ­ვ­ი­ეთ. და­ჭ­ე­რ­ით „ბა­ლ­ი­შ­ე­ბ­ად“, ნა­პ­ი­რ­ე­ბი ლა­მ­ა­ზ­ად და­უ­მ­უ­შ­ა­ვ­ეთ და მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ მდუ­ღ­ა­რე, მა­რ­ი­ლ­ი­ან წყა­ლ­ში ან შე­ბ­რ­ა­წ­ეთ და ისე მი­ი­რ­თ­ვ­ით.


გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №48

29 ნოემბერი- 5 დეკემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ნოდიკო ტატიშვილი

როგორ გადაურჩა ნოდიკო ტატიშვილი პარიზში დაპატიმრებ...