კულინარია

ცხელი ბურგერი

№32

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 15.08

ცხელი ბურგერი
დაკოპირებულია

გემრიელი ბურგერის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 5 ცა­ლი ტო­ს­ტ­ის პუ­რი

🔸 2 ცა­ლი სო­ს­ი­სი

🔸 3 კვერ­ც­ხი

🔸 5 ფი­რ­ფ­ი­ტა მდნა­რი ყვე­ლი

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი ბუ­ლ­გ­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა, სა­მი ძი­რი მწვა­ნე ხა­ხ­ვი, ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი თა­ვი წი­თ­ე­ლი ხა­ხ­ვი, 2 კბი­ლი ნი­ო­რი

🔸 ზე­თი

🔸 მა­რ­ი­ლი, შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

პუ­რ­ის ნა­ჭ­რ­ე­ბ­ი­დ­ან სა­თ­ი­თ­ა­ოდ ამ­ო­ი­ღ­ეთ რბი­ლ­ო­ბი. სო­ს­ი­სი, ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი თა­ვი წი­თ­ე­ლი ხა­ხ­ვი, ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა, ნი­ო­რი და მწვა­ნე ხა­ხ­ვი და­ჭ­ე­რ­ით ძა­ლ­ი­ან წვრი­ლ­ად და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ თა­ს­ში, ჩა­ა­ხ­ა­ლ­ეთ კვე­რ­ც­ხი და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი და ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ.

გა­ც­ხ­ე­ლ­ე­ბ­ულ ტა­ფ­ა­ზე და­ა­ს­ხ­ით 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი. და­დ­ეთ მა­ს­ზე ერ­თი კვა­დ­რ­ა­ტი. ჩა­ა­ს­ხ­ით მა­ს­ში 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­უ­ლი მა­სა, ზე­მ­ო­დ­ან და­ა­ფ­ი­ნ­ეთ ყვე­ლ­ის ფი­რ­ფ­ი­ტა, ამ­ო­ს­ა­ღ­ე­ბი ნი­ჩ­ბ­ით ოდ­ნ­ავ და­ა­წ­ე­ქ­ით შე­წ­ვ­ით მა­ღ­ალ ცე­ც­ხ­ლ­ზე.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

19-25 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 19 – 25 სექტემბერი