კულინარია

ცივი დესერტი ბანანითა და შოკოლადით

№35

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 12.09

ცივი დესერტი
დაკოპირებულია

„თბილისელები“ გასწავლით, როგორ მოამზადოთ უგემრიელესი ცივი დესერტი ბანანით და შოკოლადით.👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:


🔸 300 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი 2,5 %-ია­ნი რძე

🔸 1 ცა­ლი ბა­ნ­ა­ნი

🔸 2 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი კა­კ­აო

🔸 10 გრა­მი ჟე­ლ­ა­ტ­ი­ნი

🔸 40 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი წყა­ლი, 2 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი თა­ფ­ლი

🔸 შა­ვი შო­კ­ო­ლ­ა­დი – ზე­მ­ო­დ­ან მო­ს­ა­ყ­რ­ე­ლ­ად.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ჟე­ლ­ა­ტ­ი­ნი წყა­ლ­ში და­ა­ლ­ბ­ეთ 10-15 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. ბა­ნ­ა­ნი და­ჭ­ე­რ­ით, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კა­კ­აო, რძე, თა­ფ­ლი და კა­რ­გ­ად და­ა­ბ­ლ­ე­ნ­დ­ე­რ­ეთ. ერ­თ­გ­ვ­ა­რ­ო­ვ­ან მა­ს­ას რომ მი­ი­ღ­ე­ბთ, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ გა­მ­დ­ნ­ა­რი ჟე­ლ­ა­ტ­ი­ნი (ჟე­ლ­ა­ტ­ი­ნ­ის გა­დ­ნ­ო­ბა მი­კ­რ­ო­ტ­ა­ლ­ღ­ურ ღუ­მ­ე­ლ­ში ან ორ­თ­ქ­ლ­ის აბ­ა­ზ­ა­ნ­ა­ზე შე­გ­ი­ძ­ლ­ი­ათ).

გა­დ­ა­ა­ნ­ა­წ­ი­ლ­ეთ სი­თ­ხე ჭი­ქ­ე­ბ­ში და შე­დ­გ­ით მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში 3-4 სა­ა­თ­ით. ზე­მ­ო­დ­ან მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი შა­ვი შო­კ­ო­ლ­ა­დი.


გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

20-26 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ვახტანგ ტატიშვილი

ვახტანგ ტატიშვილი: ჩემი თაობა უფრო ტრადიციების მიმ...