კულინარია

თევზის სალათა

№30

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 05.08

თევზის სალათა
დაკოპირებულია

უგემრიელესი თევზი სალათის რეცეპტი „თბილისელებისგან“.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 200 გრა­მი ბრი­ნ­ჯი

🔸 1 ქი­ლა სი­მ­ი­ნ­დ­ის კო­ნ­ს­ე­რ­ვი

🔸 1 ქი­ლა თე­ვ­ზ­ის კო­ნ­ს­ე­რ­ვი

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი კო­ნა მწვა­ნე ხა­ხ­ვი, 1 კო­ნა კა­მა

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი პა­კ­ე­ტი მა­ი­ო­ნ­ე­ზი

🔸 მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ ბრი­ნ­ჯი და გა­დ­ა­ი­ტ­ა­ნ­ეთ თა­ს­ში. და­ა­მ­ა­ტ­ეთ სი­მ­ი­ნ­დი. თე­ვ­ზ­ის კო­ნ­ს­ე­რ­ვ­ი­დ­ან გა­დ­ა­ღ­ვ­ა­რ­ეთ წვე­ნი, თევზი და­ძ­ი­ძ­გ­ნ­ეთ ხე­ლ­ით და და­ა­მ­ა­ტ­ეთ სა­ლ­ა­თ­ას. და­ჭ­ე­რ­ით მწვა­ნე ხა­ხ­ვი, კა­მა და ჩა­ა­მ­ა­ტ­ეთ. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­რ­ი­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი, მო­ა­ს­ხ­ით მა­ი­ო­ნ­ე­ზი და ფრთხი­ლ­ად ამ­ო­უ­რ­ი­ეთ.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

19-25 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 19 – 25 სექტემბერი