კულინარია

სურნელოვანი კერძი ღორის ხორცით

№46

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 24.11, 2021 წელი

სურნელოვანი კერძი ღორის
ხორცით
დაკოპირებულია

ღორის ხორცის გემრიელი კერძის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან"

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 500 გრა­მი ღო­რ­ის რბი­ლი და უც­ხ­ი­მო ხო­რ­ცი

🔸 1 ცა­ლი სტა­ფ­ი­ლო, 2 კბი­ლი ნი­ო­რი, ცო­ტა იმ­ბ­ი­რი, 1 თავი წი­თ­ე­ლი ხა­ხ­ვი, 1 კო­ნა მწვა­ნე ხა­ხ­ვი

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი წი­თ­ე­ლი ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა, ცო­ტა ცხა­რე წი­წ­ა­კა

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი ყა­ბ­ა­ყი, 100 გრა­მი პე­კ­ი­ნ­უ­რი კო­მ­ბ­ო­ს­ტო

🔸 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი სო­ი­ის სო­უ­სი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­ა­რი, 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი მა­რ­ი­ლი

🔸 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი მრგვა­ლი ბრი­ნ­ჯი, ცო­ტა შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი

🔸 150 გრა­მი წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ხო­რ­ცი და­ჭ­ე­რ­ით მო­მ­ც­რო კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად. წი­თ­ე­ლი ხა­ხ­ვი და­ჭ­ე­რ­ით ნა­ხ­ე­ვ­არრგო­ლ­ე­ბ­ად, მწვა­ნე ხა­ხ­ვი კი – წვრი­ლ­ად. ნი­ო­რი და იმ­ბ­ი­რი და­ა­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ეთ. სქე­ლ­ძ­ი­რა ქვა­ბ­ში გა­ა­ც­ხ­ე­ლ­ეთ ზე­თი. მა­ს­ში მო­შ­უ­შ­ეთ ნი­ო­რი და იმ­ბ­ი­რი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ორ­ი­ვ­ე­ნ­ა­ი­რი ხა­ხ­ვი. აუ­რ­ი­ეთ რა­მ­დ­ე­ნ­ჯ­ე­რ­მე. ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ ხო­რ­ცი, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ შა­ქ­ა­რი, მო­ა­ს­ხ­ით სო­ი­ის სო­უ­სი და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. შუ­შ­ეთ 12-15 წუ­თი.

სტა­ფ­ი­ლო გა­ხ­ე­ხ­ეთ. ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა და­ჭ­ე­რ­ით წვრილ, გრძელ ჩხი­რ­ე­ბ­ად. დაჭერით კომბოსტოც, ცო­ტა ცხა­რე წი­წ­ა­კ­აც და­გ­ჭ­ი­რ­დ­ე­ბ­ათ. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ხორცს და აუ­რ­ი­ეთ. 2-3 წუ­თ­ის შე­მ­დ­ეგ და­ა­ს­ხ­ით 1 ლი­ტ­რი ცხე­ლი წყა­ლი და ხა­რ­შ­ეთ 5 წუ­თი. ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ ბრი­ნ­ჯი, ჩა­ყ­ა­რ­ეთ კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი ყა­ბ­ა­ყი. კი­დ­ევ ხა­რ­შ­ეთ 10 წუ­თი, უყ­ა­ვ­ით პი­ლ­პ­ი­ლი, მა­რ­ი­ლი, მიაყარეთ მწვანილი და მზად არ­ის.


გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №3

17-23 იანვარი

კვირის ყველაზე კითხვადი

შეუცნობელი

რა მინიშნებები გვიწინასწარმეტყველებს ბედნიერ მომავ...