კულინარია

სპაგეტი ხორცით სოიის სოუსში

№30

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 03.08

სპაგეტი ხორცით
დაკოპირებულია

გემრიელი სპაგეტის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან"👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 300 გრა­მი სა­ქ­ო­ნ­ლ­ის ხო­რ­ც­ის ფა­რ­ში

🔸 200 გრა­მი სპა­გ­ე­ტი

🔸 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი, 2 კბი­ლი ნი­ო­რი

🔸 2 ცა­ლი ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა, 1 ცა­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი სო­ი­ის სო­უ­სი

🔸 რა­მ­დ­ე­ნ­ი­მე ნა­ჭ­ე­რი ჰო­ლ­ა­ნ­დ­ი­უ­რი ყვე­ლი

🔸 მწვა­ნ­ი­ლი – სუ­რ­ვ­ი­ლ­ი­ს­ა­მ­ე­ბრ, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა გა­რ­ე­ც­ხ­ეთ და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ 180 გრა­დ­უ­ს­ა­მ­დე გა­ც­ხ­ე­ლ­ე­ბ­ულ აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლ­ში და­რ­ბ­ი­ლ­ე­ბ­ა­მ­დე. შე­მ­დ­ეგ კი გა­დ­ა­ა­ც­ა­ლ­ეთ კა­ნი. ხა­ხ­ვი და ნი­ო­რი და­ჭ­ე­რ­ით წვრი­ლ­ად და მო­შ­უ­შ­ეთ ზე­თ­ში. ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ ფა­რ­ში და შუ­შ­ეთ კი­დ­ევ რა­მ­დ­ე­ნ­ი­მე წუ­თი.

ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა, და­ჭ­რ­ი­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი და სო­ი­ის სო­უ­სი და­ა­ბ­ლ­ე­ნ­დ­ე­რ­ეთ. ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ ეს სო­უ­სი ხო­რ­ც­ში, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ და ჩა­შ­უ­შ­ეთ შე­ს­ქ­ე­ლ­ე­ბ­ა­მ­დე.

სპა­გ­ე­ტი მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ. გა­დ­ა­წ­უ­რ­ეთ. მო­ა­ს­ხ­ით ხო­რ­ც­ის სო­უ­სი და აუ­რ­ი­ეთ. ზე­მ­ო­დ­ან მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ყვე­ლი და წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნ­ი­ლი.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №32

8-14 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 8 - 14 აგვისტო