კულინარია

შოკოლადისა და ბანანის ცივი დესერტი

№26

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 10.07

შოკოლადისა და ბანანის
ცივი დესერტი
დაკოპირებულია

შოკოლადისა და ბანანის ცივი დესერტის რეცეპტი  „თბილისელებისგან“.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბ­ი:

🔸 40 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი წყა­ლი

🔸 10 გრა­მი ჟე­ლ­ა­ტ­ი­ნი

🔸 4 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი კა­კ­აო

🔸 1 ცა­ლი ბა­ნ­ა­ნი

🔸 300 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი 2,5-პრო­ც­ე­ნ­ტ­ი­ა­ნი რძე

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი თა­ფ­ლი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ჟე­ლ­ა­ტ­ი­ნი და­ა­ლ­ბ­ეთ წყა­ლ­ში 10-15 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. ბა­ნ­ა­ნი და­ჭ­ე­რ­ით, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კა­კ­აო, რძე და თა­ფ­ლი. კა­რ­გ­ად და­ა­ბ­ლ­ე­ნ­დ­ე­რ­ეთ. ერ­თ­გ­ვ­ა­რ­ო­ვ­ან მა­ს­ას რომ მი­ი­ღ­ე­ბთ, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ გა­მ­დ­ნ­ა­რი ჟე­ლ­ა­ტ­ი­ნი (ჟე­ლ­ა­ტ­ი­ნ­ის გა­დ­ნ­ო­ბა მი­კ­რ­ო­ტ­ა­ლ­ღ­ურ ღუ­მ­ე­ლ­ში ან ორ­თ­ქ­ლ­ის აბ­ა­ზ­ა­ნ­ა­ზე შე­გ­ი­ძ­ლ­ი­ათ). გა­დ­ა­ა­ნ­ა­წ­ი­ლ­ეთ ჭი­ქ­ე­ბ­ში და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში 3-4 სა­ა­თ­ით.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

19-25 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 19 – 25 სექტემბერი