კულინარია

სენდვიჩი ბადრიჯნითა და ყველით

№37

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 19.09, 2022 წელი

სენდვიჩი ბადრიჯნითა და
ყველით
დაკოპირებულია

გემრიელი სენდვიჩის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 2 ცა­ლი ბა­დ­რ­ი­ჯ­ა­ნი

🔸 140 გრა­მი ხა­ჭ­ოს ყვე­ლი

🔸 50 გრა­მი ნი­გ­ო­ზი

🔸 1 კბი­ლი ნი­ო­რი

🔸 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ფქვი­ლი

🔸 2 კვე­რ­ც­ხი

🔸 100 გრა­მი სა­ფ­ა­ნ­ე­ლი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი სუ­ნ­ე­ლი

🔸 ცო­ტა მა­რ­ი­ლი

🔸 150 გრა­მი ზე­თი

🔸 30 გრა­მი კა­მა.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ბა­დ­რ­ი­ჯ­ა­ნი გა­რ­ე­ც­ხ­ეთ და და­ჭ­ე­რ­ით 1 სა­ნ­ტ­ი­მ­ე­ტ­რ­ის სი­ს­ქ­ის რგო­ლ­ე­ბ­ად. მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ღრმა თა­ს­ში, ფე­ნა-ფე­ნა მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­რ­ი­ლი და გა­ა­ჩ­ე­რ­ეთ 15 წუ­თი. შე­მ­დ­ეგ წყა­ლი გა­დ­ა­წ­უ­რ­ეთ. ნი­გ­ო­ზი და­ა­ბ­ლ­ე­ნ­დ­ე­რ­ეთ. ხა­ჭ­ოს ყვე­ლი ას­რ­ი­ს­ეთ წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ილ კა­მ­ა­ს­თ­ან ერ­თ­ად. შე­უ­რი­ეთ გა­ს­რ­ე­ს­ი­ლი ნი­ო­რი, ცო­ტა მა­რ­ი­ლი და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ.

დიდ თე­ფ­შ­ზე და­ყ­ა­რ­ეთ ფქვი­ლი და შე­უ­რ­ი­ეთ სულ ცო­ტა მა­რ­ი­ლი. პა­ტ­ა­რა თა­ს­ში ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ კვე­რ­ც­ხი. მე­ს­ა­მე თე­ფ­შ­ზე და­ყ­ა­რ­ეთ სა­ფ­ა­ნ­ე­ლი და შე­უ­რ­ი­ეთ სუ­ნ­ე­ლი. გა­დ­ა­წ­უ­რ­უ­ლი ბა­დ­რ­ი­ჯ­ა­ნი ჯერ ორ­ი­ვე მხრი­დ­ან ამ­ო­გ­ა­ნ­გ­ლ­ეთ ფქვი­ლ­ში. შე­მ­დ­ეგ კვე­რ­ც­ხ­ში, ბო­ლ­ოს სა­ფ­ა­ნ­ე­ლ­ში და შე­ბ­რ­ა­წ­ეთ ძა­ლ­ი­ან ცხელ ტა­ფ­ა­ზე ორ­ი­ვე მხრი­დ­ან. შე­მ­წ­ვ­ა­რი ბა­დ­რ­ი­ჯ­ა­ნი და­ა­ლ­ა­გ­ეთ დიდ თე­ფ­შ­ზე. რო­ცა ოდ­ნ­ავ გა­ც­ი­ვ­დ­ე­ბა ერ­თი მხრი­დ­ან სა­თ­ი­თ­ა­ოდ გა­დ­ა­უ­ს­ვ­ით ხა­ჭ­ოს ყვე­ლ­ის კრე­მი. ზე­მ­ო­დ­ან და­ა­დ­ეთ მე­ო­რე ბა­დ­რ­ი­ჯ­ა­ნი და ის­ევ გა­დ­ა­უ­ს­ვ­ით ცო­ტა ხა­ჭო. ბო­ლ­ოს მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი კა­მა.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №50

11–18 დეკემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

კვირის ასტროლოგიური
პროგნოზი

კვირის დღეების ასტროპროგნოზი