კულინარია

საზაფხულო კატლეტი

№35

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 06.09

საზაფხულო კატლეტი
დაკოპირებულია

საზაფხულო კატლეტის გემრიელი რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 500 გრა­მი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი

🔸 200 გრა­მი ქა­თ­მ­ის ფი­ლე

🔸 2 კვე­რ­ც­ხი

🔸 1 კო­ნა კა­მა, 1 კო­ნა მწვა­ნე ხა­ხ­ვი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი სო­ი­ის სო­უ­სი

🔸 10 გრა­მი კა­რ­ა­ქი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი რძე

🔸 100 გრა­მი სა­ფ­ა­ნ­ე­ლი, მა­რ­ი­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ. გა­ფ­ც­ქ­ვ­ე­ნ­ით, შე­უ­რ­ი­ეთ კა­რ­ა­ქი და გა­ა­კ­ე­თ­ეთ პი­უ­რე. ქა­თ­მ­ის ფი­ლე კა­რ­გ­ად მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ. და­ა­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ეთ. კა­მა და მწვა­ნე ხა­ხ­ვი ძა­ლ­ი­ან წვრი­ლ­ად და­ჭ­ე­რ­ით. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ქა­თ­მ­ის ფი­ლ­ეს. აუ­რ­ი­ეთ ხე­ლ­ით კა­რ­გ­ად. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ 1 კვე­რ­ც­ხი, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­რ­ი­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი. და­ა­ს­ხ­ით სო­ი­ის სოუ­სი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლ­ის პი­უ­რე და ხე­ლ­ით ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ.

ცა­ლ­კე თა­ს­ში ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ კვე­რ­ც­ხი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ რძე და ის­ევ ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ. თე­ფ­შ­ზე და­ყ­ა­რ­ეთ სა­ფ­ა­ნ­ე­ლი. ფა­რ­შ­ი­ს­გ­ან გა­ა­კ­ე­თ­ეთ კა­ტ­ლ­ე­ტი. ჯერ ამ­ო­ა­ვ­ლ­ეთ კვე­რ­ც­ხ­ში, შე­მ­დ­ეგ სა­ფ­ა­ნ­ე­ლ­ში და შე­წ­ვ­ით ზე­თ­ში ორ­ი­ვე მხრი­დ­ან. მი­ი­რ­თ­ვ­ით ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლ­ის სა­ლ­ა­თ­ა­ს­თ­ან ერ­თ­ად.


გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

20-26 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ვახტანგ ტატიშვილი

ვახტანგ ტატიშვილი: ჩემი თაობა უფრო ტრადიციების მიმ...