კულინარია

სამარხვო ტორტი-ღვეზელი

№50

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 25.12, 2021 წელი

სამარხვო ტორტი
დაკოპირებულია

გემრიელი სამარხვო ღვეზელის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი 👩‍🍳

🔸 50 გრა­მი არ­ო­მ­ა­ტ­ი­ზ­ე­ბ­უ­ლი ფქვი­ლი

🔸 200 გრა­მი ჩვე­უ­ლ­ე­ბ­რ­ი­ვი ფქვი­ლი

🔸 200 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი ვა­შ­ლ­ის ნა­ტ­უ­რ­ა­ლ­უ­რი წვე­ნი

🔸 100 გრა­მი შა­ქ­ა­რი, 50 მი­ლ­ი­გ­რ­ა­მი ზე­თი

🔸 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ვა­შ­ლ­ის ძმა­რი

🔸 სოდა, მა­რ­ი­ლი

🔸 100 გრა­მი შა­ვი მო­ც­ხ­ა­რ­ის მუ­რ­ა­ბა და 4 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ნე­ბ­ი­ს­მ­ი­ე­რი სი­რ­ო­ფი ან მუ­რ­ა­ბ­ის წვე­ნი.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ვა­შ­ლ­ის წვე­ნ­ში ჩა­ყ­ა­რ­ეთ შა­ქ­ა­რი და მო­რ­ე­ვ­ით გა­ხ­ს­ე­ნ­ით. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ზე­თი, ვა­შ­ლ­ის ძმა­რი და ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ მი­ქ­ს­ე­რ­ით. ერ­თ­მ­ა­ნ­ე­თ­ში არ­ე­ულ ორ­ი­ვე ფქვილს და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ცო­ტა მა­რ­ი­ლი და შე­უ­რ­ი­ეთ თხე­ვ­ად მა­ს­ას. სო­და გა­ხ­ს­ე­ნ­ით სამ სა­დ­ი­ლ­ის კოვზ წყა­ლ­ში, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ცომს და კა­რ­გ­ად ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ. ჩა­ა­ს­ხ­ით 21 სა­ნ­ტ­ი­მ­ე­ტ­რ­ის დი­ა­მ­ე­ტ­რ­ის გა­მ­ო­ს­ა­ც­ხ­ობ ფო­რ­მ­ა­ში. გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 190 გრა­დ­უ­ს­ზე 40-50 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში.

გა­მ­ო­ი­ღ­ეთ, ცო­ტა გა­ა­ც­ი­ვ­ეთ და გა­ჭ­ე­რ­ით შუ­ა­ში სი­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ზე. ორ­ი­ვე ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი კა­რ­გ­ად და­ნ­ა­მ­ეთ სი­რ­ო­ფ­ით. ერ­თ­ის ზე­დ­ა­პ­ი­რს წა­უ­ს­ვ­ით მუ­რ­ა­ბა, და­ა­ფ­ა­რ­ეთ მე­ო­რე ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი, ზე­მ­ო­დ­ან კი შა­ქ­რ­ის პუ­დ­რი მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №4

24-30 იანვარი

კვირის ყველაზე კითხვადი

შეუცნობელი

რას გვიწინასწარმეტყველებს თანამედროვე მინიშნებებიდ...